הקהילה החרדית באופקים

קהילה החרדית הותיקה נוסדה לפני כ- 40 שנה, ע”י מרן רשכבה”ג הגרא”מ שך זיע”א, שבעידודו ובשליחותו הוקמה ישיבת אופקים בראשות הגאונים רבי יוסף גולדנטל זצ”ל, רבי יעקב הורביץ זצ”ל, ובהמשך הגאון רבי חיים קמיל זצ”ל.
רבני הקהילה: המרא דאתרא הגר”י פינקוס שליט”א (בן הג”ר שמשון זצ”ל), ראש הישיבה הגר”א אינהורן שליט”א, מו”צ הקהילה הגר”י טשזנר שליט”א ורב שכונת נחלת שמשון הגר”ל כהן שליט”א.

מקומות תעסוקה: הוראה, גננות, מזכירות, הנהלת חשבונות, גרפיקה וכיו”ב.

עניין התעסוקה בעיר כל הזמן בשיפור ומשתדלים לדאוג לעבודה לכל דורש/ת.

אופקים תמונת אילוסטרציה

תחבורה: מרחק מערי המרכז: מירושלים ומבני ברק מסתכמת הנסיעה (ברכב פרטי) במעט יותר משעה. תחבורה ציבורית: באמצע השבוע לירושלים וב”ב, וכן לקהילות בדרום – 9-10 פעמים ביום. בסופ”ש קיימים קוים למרבית הריכוזים החרדיים בארץ. כמו כן, קיימת במקום תחנת רכבת למרכז הארץ.

מחירי הדירות: 3 חדרים באזור הקהילה – החל מ-650,000 שקלים. 3 חדרים באזורים המתחרדים הסמוכים לקהילה – החל מ-550,000 שקלים.

פעילות קהילתית: במקום מתקיימות פעילויות רבות לבחורים ולילדים, וכן לנשים ולנערות, כמקובל בריכוזים החרדיים הגדולים. בקהילה פועלים עשרות גמ”חים ומפעלי חסד, קופת צדקה מרכזית, ישיבות בין הזמנים, ועוד, אשר כולם יחד מקנים לקהילה חיי קהילה תוססים ומלאים בחן ובחסד.

תכניות לעתיד: כיום יש לקהילה מקום לקלוט עוד כ-300 משפחות מידי שנה, באזורים שונים ברחבי העיר, כשע”פ הסכם עם ראש העיר, ישווקו בקרוב אלפי יח”ד לציבור החרדי. ראשי ובני הקהילה שמחים מאד לקבל כל משפחה חדשה, תוך שמירה על אופיה התורני האיכותי של הקהילה, ולסייע ככל שידרש. ואכן, בשנים האחרונות מגיעות למקום מאות משפחות צעירות חדשות, וכל משפחה שמחה לגלות את מאור הפנים הקהילתי והחם השמור לק”ק אופקים (ולקהילות הדרום בכלל).

העיר אופקים מונה כ-  30 אלף תושבים וע”פ כל מדד היא נחשבת כעיירת פיתוח. במשך שנים רבות העיר התנהלה ע”י וועדה קרואה דבר שעיכב את התפתחות העיר. לאחרונה נחתם בה הסכם גג גדול שיביא לפיתוחה המואץ וייצובה הכלכלי.

כ-%40 מתושבי העיר חרדים.

הקהילה החרדית וותיקה מאוד בת כ-40 שנה ונוסדה ע”י מרן רשכבה”ג הגרא”מ שך זיע”א שהעמיד שם ישיבה בראשות הגאונים הגדולים רבי יעקב הורוביץ ורבי חיים קמיל זצ”ל.

הקהילה מונה כ-אלפיים משפחות חרדיות, מתוכם למעלה מאלף מתפללי נוסח אשכנז, כאשר ריכוז זה הוא הריכוז הגדול ביותר בפריפריה החרדית.

בקהילה ישנם 5 תלמודי תורה, 3 בתי ספר בית יעקב יסודי, 3 ישיבות קטנות, 3 תיכונים (הגדול שבהם שייך למרכז בית יעקב בראשות הרב ליברמן) ו-2 סמינרים, האחד של הרב כהן והשני של הרב ליברמן.

18 כוללים בהם לומדים למעלה מאלף אברכים, הוי אומר “מקום תורה גדול”.

מטבע הדברים יש במקום את כל צרכי הדת והקהילה.

רב הקהילה הגרי”י פינקוס שליט”א (בן הג”ר שמשון זצ”ל).

זמן הנסיעה ברכב מירושלים ומבני ברק מסתכם בכשעה אחת.

תחבורה – באמצע השבוע לירושלים וב”ב 10-9 פעמים ביום ובסופ”ש לרוב הריכוזים החרדיים בארה”ק. כמו”כ במקום, תחנת רכבת למרכז הארץ.

מחירי דירות 3 חדרים באזור הקהילה החל מ-550 אלף

מחירי דירות 3 חדרים באזורים המתחרדים הסמוכים לקהילה החל מ-450 א’

ע”פ הסכם עם ראש העיר ישווקו שם בקרוב אלפי יח”ד לציבור החרדי.

עניין התעסוקה בעיר מורכב מעט, אולם העיריה יחד עם נציגי הציבור בקהילה פועלים רבות בנושא ודואגים ככל יכולתם לעבודה לכל דורש/ת.

קהילת אופקים היא הקהילה הגדולה והמשמעותית ביותר מחוץ לריכוזים החרדיים. הקהילה וותיקה ומוכרת כבר עשרות שנים. בשנים האחרונות עם עליית מחירי הדירות ברחבי הארץ,  הגיעו למקום מאות משפחות צעירות חדשות, כשהחידוש הוא שלרבים מהם אין כל זיקה קודמת לאזור.

השכונה החדשה שבנייתה הסתיימה לא מכבר, העלתה את רמת החיים לרבים מבני המקום שעברו מדירות שיכון לבית מגורים מפואר, דבר ששינה את האווירה הכללית בצורה משמעותית.

הקהילה גדולה ופחות מורגשת בה כבעבר האווירה המשפחתית, אולם עדיין יש בה טעם לשבח וראשיה שמחים לקבל כל בן תורה וזאת עם מאור הפנים הקהילתי והחם השמור לק”ק אופקים וכן לסייע ככל שידרש.

סגנון התושבים בקהילה שמרני ונאמן לגדולי ישראל.

יש מקום לקהילה לקלוט עוד כ-300 משפחות מידי שנה באזורים נוספים ברחבי העיר.

מקומון טל: 089924735

השוה

רוצים להזניק את הפריפריה?

הפרפריה מחכה לך!

עדכן את הציבור

על אירוע / פרויקט חדש בפריפריה

Update phone number

נא להזין מספר טלפון

עדכן טלפון