לידיעת הגולשים: היות והאתר עובר שדרוג, תיתכן איטיות בטעינות האתר, וכמה דברים שהם כעת באנגלית, בעז"ה אוטוטו נתחדש בשבילכם עם אתר חדש ומשודרג!

אבזור נוסף
  • Home
  • דירות

למכירה נכס ברח’ אדמון בירושלים

₪5,000,000

תיאור הדירה

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברח’ אדמון 2 בירושלים
הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב אדמון 2, שכונת מאה שערים, ירושלים והידועה כגוש 30061, חלקה 42 (להלן:”הנכס”)

1.     הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS IS) במסגרת הליכי פש”ר בתיק מספר 33956-03-13 המתנהל בבית משפט המחוזי בירושלים.

2.     על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס וכל הכרוך בכך, לרבות המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס והתאמתו לדיני התכנון והבניה.

3.     המציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים לעיל ובכל מקרה כונס הנכסים לא ישא באחריות מכל מן וסוג, בקשר לזכויות, מלבד החובות המוטלים עליו בדין.

4.     למען הסר ספק מובהר כי כונס הנכסים אינו מייצג את המציעים בכל הקשור למכירת הנכס ולרישום הזכויות ע”ש הזוכה בנכס.

5.     הצעות בכתב יש למסור למשרדה של הח”מ המועד הוארך עד לתאריך 15/05/2023 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו”ד ענבל אלוש לוצאטו בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה.

6.     סכום מינימלי להגשת הצעות הינו 5,000,000 ₪.

7.     ההתמחרות תתקיים במשרדי כונס הנכסים הרשמי בירושלים. מועד להתמחרות ישלח למציעים מאושרים בלבד.

8.     במקרה בו מציע, שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו יחולט ה 10% שנמסר לידי הנאמנת וזאת גם אם טרם הושלם הליך המכירה.

9.     הסכם המכר מצוי במשרד הח”מ לעיון המציעים.

10.  מציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרדי כונסת הנכסים ללא כל שינויים בו. יתרת התמורה תשולם תוך 30 ימים מיום אישור המכר ע”י הזוכה ואישור ביהמ”ש.

11.  אין הח”מ מתחייבת למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל ושומרת היא על זכותה לנהל התמחרות בין המציעים.

12.  המכירה כפופה לאישור הזוכה ובית המשפט.

לקבלת מידע לגבי הנכס יש לפנות למשרדי הח”מ באמצעות דוא”ל:

[email protected]

 

סקירה כללית

Details

דירוג & המלצות

ממוצע דירוג

0/ 5

דירוג

  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%

שתף את החווייה שלך!

השוה

advinbal

בעל הדירה

Update phone number

נא להזין מספר טלפון

עדכן טלפון